thiết kế biệt thự

ANH HOÀNG MẠNH NGUYÊN – TP HẢI PHÒNG

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà Anh Nguyên, TP Hải Phòng. Chủ đầu tư: Hoàng Mạnh Nguyên Địa chỉ: TP Hải Phòng Diện tích: 300m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2018 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ đem đến cho […]

thiết kế biệt thự

CHÚ NGÔ VĂN TÂM – TP BẮC GIANG

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà chú Tâm, TP Bắc Giang. Chủ đầu tư: Chú Ngô Văn Tâm Địa chỉ: TP Bắc Giang Diện tích: 290m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2018   Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ đem […]

thiết kế biệt thự

ANH NGUYỄN DUY HƯNG – THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà Anh Hưng, Thường Tín, Hà Nội. Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Duy Hưng Địa chỉ: Thường Tín, Hà Nội Diện tích: 300m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2019 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ […]

thiết kế biệt thự

CHỊ PHAN THẢO NGUYÊN – THANH OAI, HÀ NỘI

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà Chị Thảo Nguyên, Thanh Oai, Hà Nội. Chủ đầu tư: Chị Phan Thảo Nguyên Địa chỉ: Thanh Oai, Hà Nội Diện tích: 250m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2018 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng […]

thiết kế biệt thự

ANH CHU MINH ĐỨC – LONG BIÊN, HÀ NỘI

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà Anh Đức, Hà Nội. Chủ đầu tư: Anh Chu Minh Đức Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội Diện tích: 200m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2017 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ đem đến […]

thiết kế biệt thự

CHÚ TRẦN ĐỨC CÔNG – QUỲ HỢP, NGHỆ AN

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà chú Công, Quỳ Hợp, Nghệ An. Chủ đầu tư: Chú Trần Đức Công Địa chỉ: Hà Nội Diện tích: 370m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2017 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ đem đến […]

thiết kế biệt thự

CHỊ NGUYỄN MAI PHƯƠNG – QUỐC OAI, HÀ NỘI

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà chị Phương, Quốc Oai, Hà Nội. Chủ đầu tư: Chị Nguyễn Mai Phương Địa chỉ: Quốc Oai, Hà Nội Diện tích: 400m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2019 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ […]

thiết kế biệt thự

ANH NGUYỄN TRUNG HIẾU – THANH TRÌ, HÀ NỘI

Thiết kế kiến trúc Biệt thự nhà Anh Hiếu, Thanh Trì, Hà Nội. Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Trung Hiếu Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội Diện tích: 280m2 Hạng mục: thiết kế kiến trúc Năm hoàn thành: 2018 Trên đây là một số hình ảnh về Thiết kế biệt thự của chúng tôi, hy vọng sẽ […]